S QR kódmi sa stretol každý, kto má mobilný telefón. Stretávate sa s nimi pri platbách, na vizitkách alebo v reštauráciách. Pomocou mobilného telefónu ich môžete ľahko prečítať a zistiť všetko, čo potrebujete vedieť. Čo sa však skrýva pod “čiernou šachovnicou” a ako získať vlastný QR kód?

V porovnaní s klasickými čiarovými kódmi, ktoré sa dajú prečítať len pomocou skenera, sú QR kódy bližšie k bežným zákazníkom, ktorí ich môžu čítať pomocou mobilného telefónu. To však neznamená, že sa od čiarových kódov úplne upustilo. Naďalej nachádzajú široké uplatnenie, najmä vo výrobe a skladovaní zásob. QR kódy sú vhodné na miesta, kde dochádza ku kontaktu so zákazníkom. Klienta možno ľahko presmerovať na webovú stránku, video alebo dokonca do telefónneho zoznamu, kde je uložené nové telefónne číslo. Uplatnenie QR kódov je široké a ponúka množstvo marketingových výhod.

Rastúci trend moderných QR kódov

Moderná doba so sebou priniesla rastúcu popularitu QR kódov. Nielenže sa do nich dá uložiť oveľa väčšie množstvo údajov ako do klasického čiarového kódu EAN (až 4 296 alfanumerických znakov alebo 7 089 číslic), ale ich výhodou je aj to, že sa ľahko a rýchlo čítajú, ako to vyplýva z názvu (QR = Quick Response). Medzi ďalšie výhody patria:

– jednoduché čítanie pomocou mobilného telefónu

– možnosť šifrovania údajov z bezpečnostných dôvodov

– nižšia náchylnosť na poškodenie a stratu čitateľnosti

– možnosť prečítať kód z displeja

Ako vytvoriť kód QR

Aby výsledný kód QR obsahoval informácie a akcie, ktoré od neho očakávate, je potrebné ho vytvoriť pomocou generátora kódov QR. Ide o program, ktorý na základe vstupných údajov vytvorí konečnú podobu kódu. Kvalitný generátor QR kódov ponúka aj možnosť vytvárať takzvané dynamické QR kódy, ktorých veľkou výhodou je možnosť úpravy – odkazujú na webovú adresu, ktorej obsah je možné meniť, upravovať a aktualizovať. To vám ušetrí náklady a čas na distribúciu nových, opakovane tlačených statických kódov a v neposlednom rade vám to môže pomôcť zefektívniť marketingovú kampaň vďaka merateľnosti.