nvestori môžu pri investíciách do nehnuteľností dosiahnuť atraktívne výnosy z viacerých tokov príjmov. Tu je prehľad niektorých dôvodov, prečo môže byť nehnuteľnosť prospešná pre vaše investičné portfólio:

Výnos z prenájmu
Toto je percentuálny výnos z priameho príjmu z prenájmu a dá sa vypočítať ako hrubý alebo čistý. Skúsení investori uprednostňujú výpočet čistého výnosu z prenájmu, ktorý zohľadňuje náklady, dane a ďalšie náklady a delí ich majetkovou hodnotou alebo nákladmi. Čistý výnos z prenájmu však môže byť negatívny, pretože nezohľadňuje splátky hypotéky. Z tohto dôvodu mnohí investori uprednostňujú výnosy z prenájmu za hotovosť.

ocenenie
Nájomné vlastnosti sa zvyčajne zhodnocujú s infláciou. Zvýšená hodnota môže znamenať predaj a reinvestíciu do nehnuteľností s vyššou hodnotou alebo poskytnúť úverovú linku vlastného kapitálu, ktorá sa použije na iné investície.

Investície do dôkazov
Nájomné sa zvyčajne zvyšuje s infláciou, zatiaľ čo splátky hypotéky na nehnuteľnosť zostávajú stabilné. Tým sa zvyšuje hotovostný tok bez zvýšených nákladov na vlastníctvo majetku. Ak sa inflácia zvýši, môže to tiež znamenať viac nájomcov, pretože hypotéky pre priemerných spotrebiteľov stávajú drahšie. Viac nájomcov zvyšuje dopyt, takže nájomné môže eskalovať.