Akciový broker je z väčšej časti sprostredkovateľ našich obchodov. Akcie sa kupujú a predávajú na akciových burzách, ako je Xetra, NASDAQ a množstvo iných. Väčšina ľudí, ktorí chcú obchodovať s akciami, potrebujú si založiť investičný účet.

Úlohou brokera je tiež komunikovať priamo s klientom.

Broker tiež musí:

  • Dodržiavať finančnú a daňovú legislatívu.
  • Monitorovať výkonnosť akciového trhu.
  • Vykonávať prieskum a analýzu trhu.

Pokiaľ má špeciálnu licenciu, môže aj aktívne spravovať portfólio klientov.

Títo makléri potom riadia finančné portfólio klientov, ktorými môžu byť jednotlivci alebo organizácie. Spolu s odborným poradenstvom od investičných analytikov a znalosťou regulačného rámca a pravidiel búrz poradia burzoví makléri svojim klientom, ktoré akcie kúpiť a ktoré predať. 

V dnešnej dobe je na výber množstvo brokerov.  Preto nie je ľahké nájsť kvalitného akciového brokera. Väčšina investorov by sa mala rozhodnúť pre online makléra z dôvodu úspory nákladov a jednoduchosti zadávania online objednávok.

Brokeri svoje služby delia podľa typu klientov

Inštitucionálny – služby sú poskytované na účty, ktoré spravuje pre firmy alebo inštitúcie. Patria sem poisťovne a dôchodkové fondy. Inštitucionálni klienti sú vo všeobecnosti dosť informovaní a nezávislí od brokera – môžu tiež využiť rôznych obchodníkov s cennými papiermi pre rôzne trhy. Inštitucionálne maklérstvo prináša vyššie príjmy pre maklérsku spoločnosť.

Retail (individuálni investori) – služby sú poskytované retailovým investorom, ktorí sú vo všeobecnosti jednotlivcami a s ktorými priamo spolupracujú akciový brokeri.

Ak chcete nájsť najlepšieho akciového brokera, vyberajte si na základe referencií alebo osobných skúseností.

Identifikujte a stanovte si priority, čo je pre vás dôležité. Zistite, aký druh investičného poradenstva potrebujete. Zistite si referencie týkajúce sa vášho investičného poradcu. Zistite, či brokerska firma dodržiava etické správanie a zverenú zodpovednosť.

Ak s investovaním začínate, zvážte výber online brokera, ktorý ponúka vzdelávacie materiály zdarma – mnohí z nich majú na svojich webových stránkach informácie, ktoré vám pomôžu začať investovať.

Zdroj: www.uspesnynaburze.sk