Vybrať daňového poradcu môže byť výzvou pre firmu, ako aj pre živnostníkov.

Je dôležité pochopiť, že nie každý, kto pripravuje daňové kalkulácie a daňové priznania, má potrebné znalosti na poskytovanie poradenstva. Pri hľadaní daňového poradcu môže byť lákavé jednoducho vybrať prvého poradcu v zozname, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

Našťastie existuje široká škála odborníkov v oblasti daní, ako sú aj akreditovaní daňoví poradcovia,  certifikovaní účtovníci a advokáti na obchodné právo, ktorí sa špecializujú na daňové záležitosti. Od väčšiny týchto odborníkov sa vyžaduje, aby spĺňali štandardy svojej profesie a mali povolenie na výkon činnosti, často vrátane požiadaviek na ďalšie vzdelávanie, aby sa zabezpečilo, že ich znalosti zostanú aktuálne.

Akreditovaný daňový poradca je ten, kto je pripravený zvládnuť komplexné otázky daňového plánovania a je vedený v zozname daňových poradcov.

Ak si vyberáte účtovníka, alebo daňového poradcu, mali by ste to robiť opatrne. Ktokoľvek môže podnikať v oblasti účtovníctva a poradenstva, aj keď nemá odbornú kvalifikáciu alebo skúsenosti.

Podľa našich skúseností je pravdepodobnejšie, že urobíte dobrý výber, ak vezmete do úvahy nasledujúce skutočnosti:

Majú dobrú povesť? Odporúča ich niekto, koho poznáte? Poskytujú garanciu za ich služby?

Zdá sa, že sú v spôsobe práce efektívny? Keď ste sa s nimi stretli, boli prístupný a rozumejú firme vašej veľkosti a vo vašom obchodnom odvetví?

Majú odborné znalosti v konkrétnych oblastiach daní, v súvislosti s ktorými potrebujete poradenstvo?

Poskytujú všetky služby, ktoré potrebujete?

Investujte čas do hľadania správneho poradcu. V prípade záujmu, pozrite si služby spoločnosti Accounting Slovakia, spol. s r.o.